Rapporterte problemer/bugs

 • får 404 NOT FOUND i helserefusjon/v1/takstkoder

  Får 404 NOT FOUND når man kaller api endpunktet for henting av tasktkoder. Kan dere se på dette så fort som mulig? https://api.helsedirektoratet.no/helserefusjon/v1/takstkoder

  Status: Open | Reported by Hidden Wed, 02 Sep 2020 11:39:51 GMT
 • Dagens tall ikke oppdatert

  Hei. klokken er nå 12:54 og på API-responsen for covid19-tall per helseforetak/region står "sistImportertTilHapi": "2020-08-25T09:00:00.7662005+00:00" og dagens dato er ikke lagt inn i listen. Har jeg fortstått det rett at tallene egentlig skal oppdatere seg kl 11.00, kl. 13.30 og kl. 15.00.? Mvh Anders

  Status: Proposed | Reported by Hidden Tue, 25 Aug 2020 10:55:05 GMT
 • Inkonsistente og tvetydige dato-/tidsformater i /anbefalinger

  (Har ikke testet om det også gjelder andre endepunkt.) Se f.eks. https://api.helsedirektoratet.no/innhold/anbefalinger/0001-0002-12977 og sammenlign sistOppdatert, sistFagligOppdatert og sistImportertTilHapi. 1) Tidssone-offset er ikke inkludert, med unntak av for sistImportertTilHapi. Det ser heller ikke ut til å være dokumentert i API-dokumentasjonen, f.eks. https://utvikler.helsedirektoratet.no/docs/services/59c4ed1784302f1364f2737d/export?DocumentFormat=OpenApiJson Er det f.eks. implisitt tidssone UTC? Eller Europe/Oslo? 2) Det er ikke brukt ett konsistent tidsformat. Noen steder er det ISO 8601 uten tidssone, f.eks. "2016-04-11T19:37". Andre steder er formatet tilsynelatende MM/DD/YYYY hh:mm:ss, f.eks. "09/09/2016 06:05:19" (det er ikke klart at måned står først med mindre man ser på et større utvalg anbefalinger og gjør en antagelse). Det virker mest fordelaktig om alle tidspunkt kunne angis i ISO 8601 – inkludert time zone designator, slik det er gjort for sistImportertTilHapi.

  Status: Open | Reported by Hidden Fri, 21 Aug 2020 14:36:43 GMT
 • API-tall ikke oppdatert etter kl 13

  Nå klokken 13.14 10.08.2020 er tallene fra API-et fortsatt ikke oppdatert. Tallene på Helsedirektoratets sider er derimot oppdaterte.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Mon, 10 Aug 2020 11:15:26 GMT
 • Oppdateres ikke i helgene?

  Jeg ser at tallet for helgene mangler de siste ukene (i hvert fall for Vestfold og Telemark). Skal ikke API-et oppdateres i helgene også?

  Status: Proposed | Reported by Hidden Mon, 10 Aug 2020 07:46:04 GMT
 • Nullregistrering 6. juni - og data fra 7. juni mangler

  Nullregistrering 6. juni - og data fra 7. juni mangler.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Wed, 08 Jul 2020 08:00:54 GMT
 • Mangler dagen siffrer for innlagte pasienter med covid-19

  Kan ikke se dagens siffrer i APIet.

  Status: Resolved | Reported by Hidden Fri, 12 Jun 2020 12:19:33 GMT
 • Power BI service

  Hei. Vet ikke om dere kan hjelpe, men forsøker. Har fått koblet meg opp mot dette API-et i Power BI (desktop). Fungerer fint. Ønsker å publisere rapporten i Power Bi Service. Her må datakilden legitimeres for at dataene skal oppdatere seg (jf. bilde 1). Blir bedt om å legge inn brukernavn og passord, men får ikke dette til å fungere (jf. bilde 2). Har forsøkt diverese - bl.a. brukernavn/passord til denne siden på Hdir (godkjenningsmetode = basic).

  Status: Proposed | Reported by Hidden Wed, 10 Jun 2020 12:44:30 GMT
 • Covid-API er ennå ikke oppdatert med gårsdagens tall.

  Det er ikke første gang vi opplever dette. Dokumentasjonen spesifiserer at tallene skal komme rundt 12.30 hver dag. Vi har en cronjob som kjører 12.35 og 13.35. I går fikk vi ikke nye tall, og når jeg sjekker API-et manuelt er 24.05 siste dato. Det er nå 26.05.

  Status: Resolved | Reported by Hidden Tue, 26 May 2020 07:11:35 GMT
 • veiledning

  prøver å få tilgang til databasen men får det ikke til i powerbi. har dere muligheter til å legge ved en liten veileder?

  Status: Resolved | Reported by Hidden Mon, 25 May 2020 11:26:53 GMT

You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.