Rapporterte problemer/bugs

 • HTML feil i rasjonal for veiledninger

  Fant en HTML feil i rasjonal for 2 veiledniger, kan hende det er generelt. Kjørte disse API kallene: https://api.helsedirektoratet.no/innhold/veiledninger/0006-0026-d0ee94df-58c9-425b-8ffc-6561ea2b1acd https://api.helsedirektoratet.no/innhold/veiledninger/0006-0026-bb44b348-bce4-48c2-adf2-535d9c069749 Feilen er at HTML i rasjonal starter med en description list som aldri blir avsluttet.

  Status: Open | Reported by Hidden Thu, 23 Jan 2020 09:21:55 GMT
 • Henting av takstkoder krever eksakt søk.

  Før jul var det mulig å søke 2a og få en liste med takstkoder som inneholdt 2a. Nå blir det returnert en tom liste; altså må man søke eksakt 2ad for treff. Eksempelvis: /helserefusjon/v1/takstkoder?fagomraade=LE&gyldigdato=2019-01-11&takstkode=2a gir ingen treff

  Status: Open | Reported by Hidden Fri, 11 Jan 2019 08:32:36 GMT
 • Beskrivelse av streng for samhandlertype

  I beskrivele av streng for samhandlertype på Helserefusjon - Åpne data/refusjonskategorier står det oppgitt O for Poliklinikk i stedet for PO

  Status: Resolved | Reported by Hidden Thu, 11 Oct 2018 08:44:10 GMT
 • API tekst oppdateres ikke

  Nå jeg går inn på API-er og velger takstkoder, forsvinner ikke teksten som sier at API-et henter ned oppdatert liste over bandasjister. Velger jeg en av de andre to, forsvinner denne.

  Status: Open | Reported by Hidden Wed, 03 Oct 2018 08:06:55 GMT

You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.