Beskrivelse av streng for samhandlertype

I beskrivele av streng for samhandlertype på Helserefusjon - Åpne data/refusjonskategorier står det oppgitt O for Poliklinikk i stedet for PO

Attachments

Comments

  •  
    Hei, takk for at du gjorde oss oppmerksom på dette. Dokumentasjonen skal ha blitt korrigert. Gi gjerne beskjed om det ikke er tilfelle eller det er flere steder dette er feil. Med vennlig hilsen Helsedirektoratets API-tjenester
    Posted by Hidden Fri, 12 Oct 2018 06:54:49 GMT


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.