Velkommen til HAPI (Helsedirektoratets API) 

Helsedirektoratets API-tjeneste

Helsedirektoratet publiserer alt innhold gjennom åpne API-er slik at det kan brukes og konsumeres av andre. Mesteparten av innholdet kommer fra helsedirektoratet.no. Innholdet har potensial til å skape merverdi for mange ulike tjenester. Innholdet kan inkluderes i applikasjoner og tjenester så lenge du følger kravene til bruk av Helsedirektoratets API.

Innholdet er tilgjengelig i JSON-format (med semantisk HTML), Markdown og HTML.

Les mer om Helsedirektoratets åpne data på vår hjemmeside: https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/apne-data-api

Hvis du har spørsmål eller ønsker å melde inn en feil (bug), er du velkommen til å kontakte oss på HelsedirektoratetAPI@helsedir.no. Vi setter pris på din tilbakemelding!

Hva slags innhold finnes i API-ene?

  • Helsedirektoratets innholdstjenester: Innholdet på helsedirektoratet.no. Du finner blant annet nasjonale faglige retningslinjer, nasjonale faglige råd, pakkeforløp, rundskriv, tilskudd, rapporter, artikler og nyheter.

  • Antall innlagte: antall pasienter totalt som er innlagt på sykehus.

  • Covid-19 innlagte: antall pasienter som er innlagt på sykehus med påvist covid-19 (oppdatert t.o.m. 22. mars 2022).

  • Helserefusjon: Åpne data for elektroniske pasientjournalsystemer.

  • Statistikk: Nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI).

  • Legemidler: Tilgang til ATC-registeret og diverse spørringer mot andre legemiddelrelaterte data. Dataene er i all hovedsak hentet fra Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) som forvaltes av Statens Legemiddelverk.

  • Tobakk- og bevillingsregisteret, TBR: Tobakksalgssteder, tobakkbevillinger, alkoholbevillinger

Tre grunner til at vi tilgjengeliggjør innhold

Effektivisering og innovasjon: Når data blir delt får vi bedre samhandling, mer rasjonell tjenesteutvikling og bedre offentlige tjenester.

Næringsutvikling: Næringslivet får mulighet til å utvikle nye tjenester, produkter og forretningsmodeller basert på tilgang til offentlig informasjon.

Et åpent og demokratisk samfunn: Tilgang til grunnlag for beslutninger og prioriteringer i offentlig sektor gir bedre mulighet til å etterprøve forvaltningen.

API-dokumentasjon

Alle API-er og endepunkter er er dokumentert med kodeeksempler.

API-konsollet gjør det også mulig å teste API-ene direkte fra utviklerportalen.

Informasjon om innholdsstrukturen finner du på vår hjemmeside under Hvordan finne frem i innholdet og Attributter.

Krav til bruk av Helsedirektoratets API

Innholdet fra Helsedirektorates API-er kan gjenbrukes i ulike kanaler, for eksempel på nettsider, i mobile applikasjoner og i ulike IT-systemer som benyttes av klinikere (som elektronisk pasientjournal, elektronisk kurve og kvalitetssystemer).

Lisens
Du må følge vilkårene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Oppgi kilde
Du må angi Helsedirektoratet som kilde. Alt innhold som hentes fra Helsedirektoratet.no skal tydelig merkes. Merkingen skal være i samme størrelse som resten av teksten, og skal være godt synlig for publikum. Merkingen skal stå i tilknytning til innholdet.

Ikke framstå som Helsedirektoratet
Du har ikke lov til å lage tjenester/nettsider som fremstår som om de er laget av Helsedirektoratet.

Ikke endre faglig innhold
Du kan ikke endre det faglige innholdet slik at meningsinnhold endres.

Hold deg innenfor loven
Du har ikke lov til å bruke innholdet fra Helsedirektoratets API på sider med pornografisk eller rasistisk innhold, eller på nettsider som bryter norsk lov.

Helsedirektoratet har ikke erstatningsansvar

Tredjeparter står fritt til å konsumere vårt innhold på vilkårene nevnt over. Helsedirektoratet påtar seg imidlertid ikke ansvar for eventuelle økonomiske tap som måtte oppstå som følge av planlagt eller uforutsett driftsavbrudd eller endringer i API-ene.

Helsedirektoratet vil på sin side gi så mye forutsigbarhet som mulig og vil varsle planlagte endringer i god tid. Vi vil også informere om uforutsatte hendinger. Vi oppfordrer alle konsumenter av våre API-er om å abonnere på driftsvarsel for å holde seg oppdatert.